Protože měl otce truhláře, strávil na vojně u PTP 27 měsíců

Autorský tým: Magdalena Gažiová, Aneta Kroupová, Karla Malínská, Eliška Štěpánová
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Korostenski
Škola: SZŠ a VOŠZ České Budějovice

„Školil nás tehdy jeden, který neuměl ani pořádně přečíst, co mu řekli, aby přečetl. Politické školení se proto vždycky zvrhlo v nějaké zesměšnění lidí, kteří nám měli dokázat, že se musíme změnit, abychom dosáhli jejich úrovně. Jenže jejich úroveň byla podúroveň.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Stanislav Češka: Rozhlasová reportáž