Zdravotnice, která v dětství zažila perzekuci svých rodičů ze strany komunistické policie a která svůj dospělý život zasvětila pomoci disidentům.

Autorský tým: Peter Rafaj, Jan Ohnsorg, Ariel Balkov, Matěj Holý, Marek Svěrák
Pedagogické vedení: Mgr. Roman Vařejčka
Škola: ZŠ a MŠ Štoky

„Jeden z těch policistů mi dal facku a já jsem padla na mandl. Nebyla to rána jak od Gestapa, ale bylo to ve mně.”