Celoživotní skautka, která zažila zákaz Junáka v roce 1970. Po sametové revoluci spolu s manželem obnovili skautské oddíly v Jihlavě.

Autorský tým: Sára Ekrtová, Emílie Bělunková, Mariana Šašková, Jiří Němeček a Šimon Lála
Pedagogické vedení: Mgr. Magda Cahová
Škola: Gymnázium Jihlava

„Pro mě byl nejhorší ten poslední táborák, kdy nám to oznámili. Že to je poslední a že teď skauting končí. Někteří z oddílu přešli do Pionýra, ale my s manželem jsme řekli, že to ne.“