Varhaník z kostela sv. Jakuba v Jihlavě, který se ani za komunismu nevzdal své víry v Boha.

Autorský tým: Jan Chalupa, Anna Matoušková, Viktorie Malá, Aneta Štorková, Lukáš Skořepa
Pedagogické vedení: Mgr. Jiřina Nápravníková
Škola: ZŠ Rošického, Jihlava

Moje rodiče komunisti velice tvrdě a ostře nabádali, abychom nevychovávali svou působností mladé lidi, abychom je nepřitahovali do kostela.“

Jan zach: Rozhlasová reportáž