Malíř, arteterapeut  a pedagog, který si dokázal najít svou cestu za uměním i přes nesouhlas otce a jiné těžkosti.

Autorský tým: Elen Stanzelová, Adéla Koděrová, Adéla Hudečková, Linda Kohoutová, Richard Suchý
Pedagogické vedení: Mgr. Veronika Dvořáková, Jan Skoumal
Škola: ZŠ Masarykova, Jihlava

„Udělal jsem tajně zkoušky na střední uměleckoprůmyslovou školu. Otec, když se to dozvěděl, tak mě honil kolem chalupy, že mě zabije, a v podstatě mě vyhodil z domu.“