Pan Veselý se zhruba před osmnácti lety začal věnovat pomoci druhým. Konkrétně pomoci lidem zápasícím s alkoholem. Od té doby vede podpůrnou skupinu anonymních alkoholiků.

Autorský tým: Magdaléna Malenová, Adéla Klejzarová, Anna Marie Klímová, Kateřina Válová
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Petrová
Škola: dobrovolníci z Centra pro rodinu

„V osmdesátém devátém Bohdan přišel, že bude dělat školu. Říkal jsem, jasně to mi ti pomůžeme. V roce devadesát se všechno domlouvalo s lidovou stranou, škola měla stát na klášteře. Přišli jsme tam, všude propadnutý stropy a on říká, tady bude škola. Stáli jsme tam a já jsem se ho zeptal a kolik nás je a on odpověděl: no teď jsme čtyři.“

Vladimír Veselý: Rozhlasová reportáž