Historik mapující 20. století svými zkušenostmi

Autorský tým: Vojtěch Bohuslav, Anna Borská, Zuzana Coufalová a Matěj Trnka
Pedagogické vedení: Mgr. Alena Lapešová
Škola: ZŠ Havlíčkova, Jihlava

Přestože odmaturoval s vyznamenáním, nedostal se na vysokou školu, protože podle tehdejších požadavků neměl vhodný kádrový profil. Bylo mu doporučeno, aby svůj buržoazní původ odčinil v ostravských dolech, kde se měl mezi dělnickou třídou takzvaně polepšit. Zde strávil téměř tři roky. Neustále ho  pronásledoval pocit zklamání a zmaru, protože ničím nebyl.

ZDENĚK JAROŠ - rozhlasová reportáž