Příběh skauta, pétépáka a věřícího člověka.

Autorský tým: Petra Špejtková, Dominik Hána, Vojtěch Janák, Tomáš Ryška
Pedagogické vedení: Mgr. Jiřina Nápravníková
Škola: ZŠ E. Rošického, Jihlava

Po měsíci tvrdé práce velitelé najednou obrátili a začali jim tvrdit, že jsou vyvrhelové a jsou tam za trest, aby z nich udělali namísto reakcionářů pravé komunisty.   Stali se z nich členové PTP. Po nějakém čase se jeden z jeho kamarádů dostal do kanceláře, kde objevil jejich posudky. Tam se psalo, že pan Nováček je ze silně nábožensky založené rodiny a coby skaut vychovává mládež v duchu buržoaznímu…

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Karel Nováček - rozhlasová reportáž