Příběh pamětníka

Autorský tým: Jan Chlup, Anna Pohořelá, Simona Tomanová, Anežka Chlupáčková a Bára Saša Menčíková
Pedagogické vedení: Mgr. Leona Matějíčková
Škola: ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Z roku 1946 si pamatuji pouze politické volby. Vzpomínám si, že byly čtyři politické strany. Lidová, národně sociální, národně sociálně demokratická, komunistická. Už si nepamatuji, jaká strana měla jaké číslo kromě komunistů, kteří měli číslo jedna. Pamatuji si to díky jedné říkance, kterou říkali snad všichni – ,,Volte prdel, volte stehna, jen nevolte číslo jedna!“  V této době zatím lidé moc dobře nevěděli, čeho jsou Rusové schopni, a tak volili komunisty.  Později, co se dostali komunisti k moci, začalo znárodňování, zakládaly se komunální služby a JZD. Ti, kteří byli proti, se stali třídními nepřáteli. Komunisté se snažili dát lidem najevo, že nemají na výběr a že se musí podřídit jejich systému. V mé vojenské knížce mi přepsali povolání  dělník na syn samostatně hospodařícího zemědělce 9 ha…

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa