Zajímavý životní příběh Karla Bečváře

Autorský tým: Ladislav Kašpárek, Stanislav Neruda, Kristýna Kalábová, Tereza Lebrušková,Vojtěch Novotný
Pedagogické vedení: Mgr. Veronika Haláková
Škola: ZŠ Kollárova, Jihlava

Jednou kapitolou jeho života byla služba u PTP. Narukoval a odváželi je do Komárna. Cesta vlakem na určené pracovní místo v Tatrách byla hrozná. Dojeli po půlnoci a postele měli naházené v lese. Pracovali tam hlavně na výkopech. Pak ho odveleli jinam, kde se rušil kopec a s tou zeminou se zasypávala dolina. U PTP nesměli mít zbraň a oni paradoxně pracovali ve zbrojovce.

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa