Muzikant, jehož rodiče byli továrníci. Za války vysílali z továrny do Londýna. Továrna Čokoládovny byla znárodněna hned v únoru 1948.

Autorský tým: Nela Šimůnková, Vojtěch Bíža, Vojtěch Morávek, Matěj Zelmanovič, Daniel Kysela a Michal Kysela
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Šimůnková
Škola: SVČ Sluníčko v Lomnici nad Popelkou

„ V pozdějších letech jsem poznal, že nám gestapo zavřelo babičku. Protože se v továrně hledala nějaká vysílačka, která se napojila na Anglii. A zjistilo se, že moje babička, který jsme se všichni báli, protože to byl metr, si klidně vysílala do Anglie. Dobře to tehdá dopadlo“