František Kozderka

František Kozderka

Autorský tým: Petra Valentová, Ema Malínská, Natálie Novotná, Laura Pokorná, Michal Strašík
Pedagogické vedení: Mgr. Gabriela Paulusová
Škola: ZŠ Poděbradova, Jičín