Vystudovala na vysoké škole, což bylo v době jejího mládí na vsi kuriozitou. Už na Filozofické fakultě se setkala s činností StB. V éře komunismu svým jménem zaštiťovala významné kulturní akce ve Starých Hradech, Památníku národního písemnictví, kde jako archivářka pracovala.

Autorský tým: Lukáš Burián, Nikol Balcarová, Ester Fidrichová, Anežka Kecerová, Eliška Martínková, Thang Ngo Viet
Pedagogické vedení: Mgr. Nikola Ryklová
Škola: ZŠ Libáň

„V sedmdesátém sedmém roce, že bude výstavu Jiřího Kalouska zahajovat Miroslav Horníček. V televizi se vysílaly v té době Hovory H. Teď na Starých Hradech telefonický zákaz. Nepomohla tahle argumentace. Nakonec to proběhlo….“

Eva Bílková: Rozhlasová reportáž