Volyňská Češka, která se svou rodinou v sedmnácti letech reemigrovala z Ukrajiny zpět do vlasti.

Autorský tým: Zuzana Chytilová, Michaela Chaloupková, Ema Sieratowská, Cyril Klíč a Vít Urban
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Klíčová
Škola: ZŠ Šumperk, Vrchlického 22

„Byl poslední transport. Jeli jsme do Česka dobytčákem a cestovali jsme čtrnáct dní. Tam se netopilo. Byli jsme prostě odkázáni osudu. Buď přežijeme nebo nepřežijeme.“

Marie Sirkovská audioreportáž