Matka Heleny Bračíkové nebyla jako jedna z mála Němců odsunuta po válce do Německa. Paní Bračíková tak prožila svůj život v Supíkovicích, kde jsou její kořeny. Zbytek rodiny je rozptýlen v Německu, na Ukrajině, i v Kanadě.

Autorský tým: Jaroslav Strýček, Kateřina  Stehlíková a Marcela Urbanová
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Malaníková a Martina Mančíková
Škola: ZŠ Supíkovice

„Moje máti byla před odsunem ve sběrném táboře pro Němce v Muně Mikulovice. Nakonec mohla odejít s tátou a zůstat v Supíkovicích, ale všichni, celá ta rodina odjeli vlakem do Německa.“

Helena Bračíková audioreportáž