Za nacismu přišla o židovskou kamarádku, za komunismu málem o syna.

Autorský tým: Gabriela  Opravilová, Týna Zatloukalová, Natálie Rotterová, Amálie Lantová a Matyáš Vepřek
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Klíčová
Škola: ZŠ Šumperk, Vrchlického 22

„Se synem jsem se rozloučila. Myslela jsem tehdy, že ho vidím naposled. Vypadalo to totiž, že ten komunismus tu bude navěky.“

Borisa Kučerová audioreportáž