Příběh ženy, která i přes strasti války dokázala žít šťastný život.

Autorský tým: Kristýna Čížková, Veronika Hornová, Lýdie Fišerová, Dominik Hušek
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Pokorný
Škola: Gymnázium U Balvanu

,,Lidé by si měli vážit toho, co mají a nedělat ze sebe víc, co nejsou.”