Po nástupu komunismu museli rodiče část svého dobytka odevzdat do JZD, ale dále se o hospodářství starali.

Autorský tým: Zuzana Zachová, Anna Jenčová, Karolína Siřínková, Vanda Závodská, Lucie Janáčková a Simona Ranecká
Pedagogické vedení: Mgr. Zdeněk Škrabánek
Škola: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec

„To bylo akorát po válce. Bída byla. Nebylo nic.