Osobně velmi dobře znala faráře Toufara. Na škole jí učil nábožentsví a později doučoval latinu. Byl jejím velkým vzorem. Provázel jí celý život a nikdy na něj nezapomněla.

Autorský tým: Karolína Horáková, Anastázie Lískovcová a Barbora Chaurová
Pedagogické vedení: Mgr. Marie Jarošová
Škola: Česká zemědělská akademie v Humpolci

„To nemohla být pravda. Ne.. Nevěřili jsme, že by něco takového udělal. Chtěli jsme znát celou pravdu a tak Karel napsal panu Toufarovi dopis. Byl to ale jen jeden z mnoha dopisů, které mu chodily. Mohli jsme jen doufat, že právě nám odpoví.