Zemědělství se věnuje celý život. V šedesátých letech minulého století působil jako ředitel dnešní České zemědělské akademie v Humpolci, odkud byl ale po roce 1968 vyloučen

Autorský tým: Tomáš Kos, Jan Řehoř, Václav Šustr, Aleš Sůva a Matěj Novák
Pedagogické vedení: Mgr. Marie Jarošová
Škola: Česká zemědělská akademie, Humpolec

„Byl jsem poslán do praxe, jak se říkalo, takže jsem místo učitele rostlinné výroby musel dělat agronoma, nejdříve v Petrovicích, potom v Želivě. A to dvacet let. Ze školy byli vyloučeni i další kolegové. Při prověrkové komisi nám bylo vyčítáno hlavně to, že jsme nezabránili vytváření jezdeckého oddílu.“