Karel Dohnal

Karel Dohnal

Autorský tým: Václav Kapsia, Daniel Ochman a Nikola Sokolová
Pedagogické vedení: MgA. Zuzana Jurečková
Knihovna: Obecní knihovna při ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy