Rodačka z Poruby, která během ostravsko-opavské operace přišla o domov

Autorský tým: Julie Good, Kateřina Komžíková, Jan Lanči, Jan Skřivánek
Pedagogické vedení: Mgr. Rostislav Černobila
Škola: ZŠ a MŠ Karlovice

„Z našeho domu zůstala jen hromada cihel.“