Během invaze vojsk varšavské smlouvy zorganizoval spolu s dalšími přáteli a kolegy ilegální vysílání. Za to musel až do sametové revoluce pracovat v dělnických pozicích.

Autorský tým: Dominika Tichavská, Kateřina Hluší, Ema Malíková, Marie Borečková, Veronika Pernicová
Pedagogické vedení: Mgr. Blanka Hrušková
Škola: ZŠ Bruntál, Školní

„V dělnických pozicích jsem se potkal s mnoha významnými osobnostmi, hudebními skladateli, spisovateli, chartisty, atd.“