Ze zákulisí jednoho života...

Autorský tým: Karolína Luxová, Michael Hajný, Jiří Droppa, Roman Werner, Sebastian Resl, Tereza Stránská
Pedagogické vedení: Mgr. Dušan Kříž
Škola: ZŠ a MŠ Štefcova

„Skutečně jsem jako kluk slyšel: „Vyzýváme občany města Chrudim, aby se okamžitě uchýlili do svých domovů. K městu se blíží silná kolona SS, není vyloučeno, že budou střílet…““