Příběh muže, který ani dnes nezůstává pasivní

Autorský tým: Tereza Bělinová, Koutníková, Zuzana Pánková, Tereza Munzarová, Adéla Staňková
Pedagogické vedení: Mgr. Zina Dušková
Škola: ZŠ Svobodné Dvory

„… že to úplně odnesla střecha sokolovny, jo i nějaký zdi tam byly prakticky pobořený. A protože jsme v naší cihelně kromě cihel vyráběli i střešní tašky bobrovky, tak vím, že děda dával na sokolovnu tyhle tašky…“