Pamětník, který zažil období 2.světové války a okupace. Celý život se věnoval skautingu.

Autorský tým: Diana Slámová, Ondřej Drahoš, Ondřej Pokorný, Tadeáš Lorenc
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Vondráčková
Škola: ZŠ Komenského Nová Paka

„Přišel rok 1945, přes Jičín chodily kolony zajatců, i důstojníci (belgičtí, holandští, francouzští…). My jsme byli kluci. Nám bylo 10-11 roků,… jsme se rozhodli, že jim pomůžeme. Chodili ve velkých zástupech a mezi nimi byly mezery. Měli mezi sebou uličku, tak jsme proběhli s rukama, ve kterých byly balíčky s vařenými bramborami, rohlíky, chleba, atd…“