Pamětnice z Hulína, jejíž rodina byla v 50. letech donucena vstoupit do JZD. Vztah k půdě ani víru jí přesto minulý režim nesebral.

Autorský tým: Ludmila Doláková, Tomáš Gremlica a Aneta Malinčíková 
Pedagogické vedení: Mgr. Zuzana Podhorská
Škola: ZŠ Hulín

„Dostali jsme obsílku, že nás zlikvidují. A tak nám vzali všecko. Tenkrát jsem s tím papírem jela na pole za našima. Naši do družstva jít nechtěli.“