František Ingr sdílí zážitky z r. 1985, kdy se na Velehradě konala k 1100. výročí úmrtí Metoděje pouť, kterou komunisté nazývali Mírové slavnosti.

Autorský tým: Anna Ferdová, Kateřina Janoušková, Marie Pleváková a Tomáš Kubíček
Pedagogické vedení: Mgr. Jarmila Balážová
Škola: ZŠ Staré Město

„Byli mezi nimi namontovaní. I u varhan stál jeden, aby dirigoval, kdyby byl nějaký projev nevhodný, tak aby do toho varhany začaly hrát.