Pamětnice náletů na Hodonín v roce 1944, pracovnice pošty, pamětnice okupace v roce 1968.

Autorský tým: Šárka Kalábková, Martina Vrbňáková a Anna Dugovičová
Pedagogické vedení: Mgr. Monika Kalábková
Škola: Základní škola Hodonín, U Červených domků 40

„Já sem se začala třepat, protože jsem si uvědomila, že v tom néni nic dobrého. Došlo to až ke třetí hodině, už se rozednívalo venku a teď začaly lítat letadla. Strašně nízko, to dunělo, to hučelo, to bylo hrozné.“

Reportáž