Malíř, pro kterého bylo umění únikem od každodennosti normalizace. I když aktivně nevystupoval proti komunismu, režim vnímal jako něco nepřátelského. Je absolventem AVU a jeho dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách i veřejných galeriích.

Autorský tým: Ema Ludmila Koubská, Ester Hlavičková, Berenika Votípková, Liliana Kyselová a Matěj Davagle
Pedagogické vedení: MgA. Kateř Tureček
Škola: Gymnázium Paměti národa

„Každý člověk, i já, se prostě bojíme.“