Skautka, vedoucí pražského oddílu Ostříž, byla vězněna a přesto byla v kapse každého občana socialistické republiky. Její tvář se stala vzorem pro ztvárnění “dívky sázející lípu” na jednokorunové minci.

Autorský tým: Marianna Kohoutová, Cyril Severýn, Matias Liebl, Mikuláš Sirovátka, Daniel Chráska
Pedagogické vedení: Mgr. et Mgr. Jana Ter Akopow Čemusová
Škola: Gymnázium Paměti národa

“Pobyt ve vězení mi dal, že jsem tam přišla do styku s českou elitou.”