Matka pocházela ze Slovenska, otec byl Němec ze Švábska, protože byl v armádě, nemohli se vzít. Jejich nemanželská dcera nemohla díky svému původu studovat podle své volby.

Autorský tým: Barbora Beránková, Samuel Fejtek a Magdaléna Straková
Pedagogické vedení: Mgr. Dana Štěpinová
Škola: ZŠ Raspenava

„V pětačtyřicátým jsem do školy nesměla, protože jsem byla Němka.  Tak jsem šla do školy až v šestačtyřicátým a znovu do první třídy. Ve čtrnácti jsem vycházela ze školy ze 6. třídy. Dali mi vybrat: horničinu, zedničinu, kovařinu. Já jsem si vybrala zedničinu.“

Rozhlasová reportáž: Sieglinde Vaňousová