V roce 1962 se provdala za politického vězně Václava Tecla, po revoluci se zasloužila o rehabilitaci jeho jména a stala členkou Konfederace politických vězňů.

Autorský tým: Karolína Hribová, Eliška Plášilová, Romana Strnadová, Matyáš Šíp a Jiří Tomeš
Pedagogické vedení: Mgr. Milan Votava
Škola: ZŠ Hejnice

„No tak problémů bylo dost. I já jsem to poznala, když jsem se zmínila někde, že manžel byl zavřenej, tak jsem vycítila hned, jak se ty lidi chovaj, manžel byl pro lidi takovej… opovrhovanej.“