Svůj profesní život zasvětil umění. Stal se hlavním výtvarníkem oslav 700 let založení města Frýdku-Místku. V roce 2012 vydal knihu Farní kostel sv. Jana a Pavla v Místku. Ve své volné umělecké tvorbě vytváří zejména tepané reliéfy a grafiky, návrhy plaket a medailí. Samostatně vystavuje od konce 60. let, společně s dalšími autory se účastnil i kolektivních výstav v zahraničí.

Autorský tým: Vojtěch Fusek, Vojta Kačmařík a Adam Severin
Pedagogické vedení: Mgr. Eva Kubečková
Škola: ZŠ Komenského Frýdek Místek

„Maminka byla Češka a tatínek byl Polák. A tatínek si nechal přepsat jméno na české a taky státní příslušnost. Poláci mu to nechtěli odpustit a naše rodina byla ve velkém nebezpečí msty.“