Pamětník tragické události během okupace v srpnu 1968. Matka po odevzdání stranické knížky psychicky trpěla pronásledováním StB. Významný lékař v oblasti transplantace ledvin a kardiochirurgie působil v motolské nemocnici, spolupracoval se zahraničím.

Autorský tým: Karolina Holubová, Matěj Geralský, Martina Novotná, Karolina Novotná
Pedagogické vedení: Mgr. Lucie Baliharová
Škola: ZŠ Dubenec

„Maminka byla přesvědčená, že Eliška dostala kandidátský úkol mě zbavit diplomu.“

Jaroslav Špatenka: Rozhlasová reportáž