Energická nebojácná žena, která si celý život pevně stojí za svým názorem

Autorský tým: Jakub Fojtík, Julie Šigutová, Adéla Tomková, Amálie Veselá
Pedagogické vedení: Mgr. Monika Cieślik
Škola: ZŠ Dobříš, Komenského nám.35

Já jsem do Anglie odjížděla 7. srpna a maminka mi řekla: „Kdyby se stalo něco s Rusama, tak se nevracej.“ Já jsem si říkala: „S Rusama, jo? Co by se mohlo stát? Ty jsou v Rusku, my jsme tady.“… Když jsem se měla 20. srpna vracet zpátky, tak jsem viděla vystavenej deník, a tam bylo psáno.