Učitel, skaut a nadšený sportovec, jehož rodina byla za druhé světové války zapojena do protinacistického odboje.

Autorský tým: Adéla Červená, Anna Francová, Marta Homolová, Klára Jaroušová, Michaela Macháčková a Jana Reháková
Pedagogické vedení: Petra Höhneová
Škola: Junácký oddíl Svoboda nad Úpou

„Moje maminka to přepsala a namnožila cyklostylem a táta to pak rozvážel.”

Stanislav Ondracek_reportáž