Blanka Ulrichová

Blanka Ulrichová

Autorský tým: Fillip Hančík, Dominik Silovský, Anna Umnerová, Kristýna Málková a Marie Tomášková
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Hlaváčová
Škola: ZŠ Dobřany

Karolína Remiášová

Karolína Remiášová

Autorský tým: Tereza Sieberová, Michaela Soušková, Jakub Touš, Jan Touš a Daniel Hudec
Pedagogické vedení: Mgr. Miroslav Sedláček
Škola: ZŠ Chotěšov

Václav Kolovratník

Václav Kolovratník

Autorský tým: Fillip Hančík, Dominik Silovský, Anna Umnerová, Kristýna Málková a Marie Tomášková
Pedagogické vedení: Mgr. Michaela Hlaváčová
Škola: ZŠ Dobřany

Václav Pouba

Václav Pouba

Autorský tým: Anna Jedličková, Markéta Gruberová, Klára Pflugová, Lukáš Fišer a Hoang ThaiAn
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Macánová
Škola: ZŠ Stod