Narodila se do českoněmecké rodiny v Obrnicích u Mostu. Po válce byla Astrid přesidlována z lágru do lágru, z domácnosti do domácnosti.

Autorský tým: Maxmilián Ferenc, Šimon Křivda, Bartoloměj Oswald
Pedagogické vedení: Mgr. Marcela Svejkovská
Škola: Gymnázium Kadaň

„Z toho lágru nás vzali, ale už ne do našeho domku, někam, k takový starý paní. Ta nám ještě šlohla, co jsme měli ten zbytek.“

Astrid Žatecká: Rozhlasová reportáž