Měl od mládí jasno, že bude sloužit Bohu. Coby praktikující farář nikdy nepodlehl vnější nesvobodě, neboť si vždy uchovával svobodu vnitřní.

Autorský tým: Karolína Dřevová, Melánie Maliňaková, Jiří Ölveczki
Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Nebeský
Škola: ZŠ Kadaň, Na Podlesí

“Moji rodiče byli věřící, byli to lidé, kteří z víry žili. Jsem za to nesmírně vděčný, protože jsem si zvykal, že člověk musí být schopen obhájit si svoje věci, svoji víru. A zjistil jsem taky, že vlastně se nic neděje, že se dá i proti proudu plavat a že to je krásné.“

Josef Čermák: Rozhlasová reportáž