Příběh dívky, která za války vyrůstala na vsi, kde její rodiče hospodařili.

Autorský tým: Šimon Studecký, Alžběta Barešová, Filip Kusý, Ondřej Mařas
Pedagogické vedení: Mgr. Hana Kořínková
Škola: ZŠ Sokolovská Mnichovo Hradiště

„Němci kontrolovali, jestli si tatínek někde neschovává, nějaký zrní. Většinou chodili po žních a vždycky: „ Holky, kde má tatínek uschovaný pytle s obilím“ a my jsme říkaly: „On žádný pytle s obilím neschovává, on to má všechno na mlatě..“ Protože to nás zas tatínek poučil, že to nesmíme říkat. No, tak oni furt: „Určitě tam něco má“ a my jsme říkaly: „Nemá nikde nic schovanýho“. Měl díru ve stodole, to měl zarovnaný slámou, tam byly pytle s obilím a my jsme říkaly: „Nemáme nikde nic schovanýho“.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa