Oldskautka z Českých Budějovic a její povídání nejen o začátcích ve skautingu, jeho zákazech, ale i její práci v Arpidě.

Autorský tým: Eliška Fabiánová, Ludmila Čapková, Emílie Střihavková, Josefína Střihavková
Pedagogické vedení: MgA. Anna Zenkl Fabiánová

Škola: 4. oddíl Berušky České Budějovice

“Přihlásili jsme se s kamarádkou na výzvu a oni nás poslali do Jílové u Prahy (*rok 1969) na celorepublikové setkání skautů… velký náraz pro mě byl, že tam bylo tehdejší náčelnictvo Koseová, Macková atp… šok, že se těm o tolik starším lidem mohlo tykat a že nás navíc nechali odslibovat.”