Ein Grenzpolizist während des Kaltes Krieges, der trotz der Bedrohung seines Lebens versuchte, Kontakte zu Menschen aus Tschechien aufzunehmen. / Pohraniční strážník, který se i během studené války a přes ohrožení svého života snažil navazovat kontakt s lidmi z Čech.

Autorský tým/Autorenteam: Leonie Wozniak, Selina Kleber, Lina Landgraf, Sonja Meierhofer, Antonia Fuchs, Leni Kulzer, Selina Kirschenbauer, Jana Höger a Martin Böhm
Pedagogické vedení/Pädagogische Leitung: Christian Schreiner                   Škola/Schule: Doktor-Eisenbarth-Mittelschule Oberviechtach

Man sollte immer versuchen mit anderen Generationen der Nachbarstaaten einfach gut zusammenzuleben, damit so etwas nie wieder entsteht./Měli bychom se vždy snažit o dobré soužití s ostatními generacemi sousedních států, aby se něco podobného už nikdy neopakovalo.“