Antonín Schubert se narodil v Karlových Varech, dětství strávil v Potůčkách v Krušných horách a od svých patnácti let žil na Modravě, kde studoval lesnické učiliště a později zde pracoval jako hajný. Největší ranou pro něho bylo, když mu byla bez udání důvodů v roce 1987 odebrána propustka do pohraničního pásma.

Autorský tým/Autorenteam: Eva Beníšková, Jolana Kopová, Magdaléna Rybová, Barbora Suková a Matouš Choc
Pedagogické vedení/Pädagogische Leitung: Mgr. Libuše Chalupková
Škola/Schule: Gymnázium Sušice

„V zimě jsme vždycky napsali do sněhu číslo a každý kdo projížděl, ho musel znát, abychom věděli, že není narušitel.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa