Příběh herce, jehož život zásadně ovlivnila Sametová revoluce

Autorský tým: Pavel Černý, Jiří Kamiš, Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thuy Tien, Jiří Kamiš, Karel Zikeš
Pedagogické vedení: Mgr. Helena Bauerová
Škola: ZŠ Nerudova 9

„Svoboda není samozřejmost.“

Jiří Šesták: Rozhlasová reportáž