Žák Jana Patočky a spolužák Jana Palacha popisuje život v normalizačním období

Autorský tým: Klára Doležalová, Michael Holub, Jan Janoštík,  Daniel Kolek, Petr Werner, Daniel Witzenleiter
Pedagogické vedení: Mgr. Jarmila Hubená
Škola: ZŠ a ZUŠ Bedrevská

„V normalizačním období mi nejvíc vadila ta strašná lež!“

Karel Lippman: Rozhlasová reportáž