Dcera štábního kapitána, který byl po procesu s Rudolfem Slánským odsunut do pohraničí.

Autorský tým: Radka Janjuková, Barbora Cinková, Dominika Klimešová a Tereza Růčková
Pedagogické vedení: Mgr. Pavla Osičková
Škola: ZŠ Červená Voda

„Já si pamatuju úplně den, když pro něj přišli, kdy ho zavřeli… Tady z té chodby vyběhlo šest nebo osm těch tajnejch, tloukli mu na dvěře… Odvedli ho tady odsud a vrátil se až po těch třech a půl letech .“