Sourozenci Josef, Jaroslav a Zdena Rosovi - Temná historie Křinic

Autorský tým: Doubravka Čápová, Mariana Štrofová, Amelie Cvrkalová, Anna Součková, Eliška Doubravová
Pedagogické vedení: Mgr. Šárka Rambousková
Škola: Gymnázium Broumov

„Změnit to můžou jedině lidé, a mají možnost jedině u voleb.“