Příběh soukromých hospodářů po roce 1948

Autorský tým: Adam Fulka, Eliška Hejzlarová, Valerie Lichnovská, Kateřina Packová
Pedagogické vedení: Mgr. Jindřiška Vašáková
Škola: ZŠ Masarykova Broumov

„Vážil jsem si toho, že jsem mohl vydělat peníze pro rodinu, takže jsem nekoukal na soboty, neděle, jezdil jsem ve dne v noci, že jsem třeba tři dny z traktoru neslezl…“