První československá docentka matematiky a dcera architekta Jiřího Kroha. Ve svých vzpomínkách se vrací zejména k válečným letům stráveným v Brně.

Autorský tým: Ella Vinklárková, Kristýna Slámová, David Lukeš a Emma Kočvárková
Pedagogické vedení: Mgr. Zdeněk Koráb
Škola: ZŠ Hamry

„Němci nám tehdy oktávu zavřeli a všem Čechům snížili známku o jeden stupeň, jenom mně nechali známku z matematiky jedna.“

Sylva Šantavá: Rozhlasová reportáž